Skip to content

Remedial teaching

Remedial teaching

Remedial teaching is extra hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen, waaronder faalangst, hebben. Remedial teaching is bij voorkeur individueel, om te waarborgen dat ieder kind de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. Het is uitsluitend bedoeld voor kinderen van de basisschool. In de praktijk is remedial teaching vaak behulpzaam voor kinderen die een achterstand hebben met rekenen of taal. Door de extra en gerichte aandacht die de leerling krijgt kan dit op een leuke en gestructureerde manier.  
 

Remedial teaching:

  • Werkt doelgericht en intensief met een kind samen
  • Werkt met leermethodes die op school gebruikt worden
  • Stelt een individueel handelingsplan op

Voor wie:

  • Kinderen met reken problemen
  • Lees problemen (technisch en begrijpend lezen)
  • Spelling problemen